pondelok 31. októbra 2016

IQáčik - 2.deň

Dopoludnie druhého dňa sústredenia pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov sa niesol v znamení knižky Malý princ.

Všetci sme sa pustili do čítania. A čítal každý - pretože každý žiak dostal túto knihu ako darček od pána Ľuboša Lukáča, jedného zo zakladateľov iniciatívy Rozumieme nadaným v Prešove http://www.rozumiemenadanym.sk/

V priebehu takmer dvoch hodín sme mali knihu prečítanú - každé dieťa čítalo jednu stranu. Po prečítaní sme rozmýšľali, koho by sme chceli stretnúť, keby sme sa ocitli na neznámej planéte a prečo... riešili sme rôzne zaujímavé úlohy.

V poobedňajších hodinách sme sa vybrali na vychádzku k priehrade a po návrate nás čakal kvíz. Deti boli rozdelené do 12 skupín a každá z nich súťažila:-)Aj nám sa v kvíze darilo a boli sme úspešní - získali sme aj 3. miesto :-)
Deti potešili biele a modré tričká, ktoré dostali ako darček.
Príjemne prežitý deň ukončil filmový večer.

nedeľa 30. októbra 2016

IQáčik


IQáčik

1. deň sústredenia pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov v Prešove - lokalite Sigord.


 IQáčik je logické sústredenie je určené žiakom z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Logické sústredenie je zrealizované vďaka podpore celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Realizácia programu logického sústredenia "IQáčik" prebieha formou rozličných skupinových aktivít zameraných na logiku - tvorivosť - myslenie - kreativitu - zručnosť. Medzi obľúbené patria aj spoločné aktivity ako diskotéka, filmový večer, turistika, športové aktivity...

Špecifická časť logického sústredenia je rozdelená do niekoľkých oblastí, prostredníctvom ktorých sa žiaci zapájajú do riešenia logických úloh zameraných najmä na matematický, logický a priestorový úsudok. Obľúbenými činnosťami sú napr. Sudoku spoločenské hry zamerané na podporu a rozvíjanie logického myslenia (dáma, šach, ...) či fantázie detí.

Súčasťou programu logického sústredenia je aj tvorivý workshop, besedy, rôzne spoločenské aktivity zamerané na súdržnosť kolektívu, ale aj osobitosť každého zo žiakov.  (http://www.nadanedieta.sk/iqa-ik.html)


 
  Sústredenia IQáčik sme za zúčastnili aj my - žiaci 3.A s pani učiteľkou Ingrid Závodskou a žiaci 4.A s pani učiteľkou Ivanou Čepovou. A čo všetko sme zažili 1. deň?  Navštívili sme Šarišskú galériu v Prešove, spolu so žiakmi zo ZŠ Šmeralova v Prešove a žiakmi zo ZŠ v Sabinove sme sa ubytovali na Sigorde. Tu nás hneď čakal zaujímavý program - Fyzikálne pokusy. V priebehu jednej hodiny sme sa dozvedeli a videli množstvo zaujímavých vecí a javov a pokusov. Toto predstavenie nás tak zaujalo, že sa nám nechcelo odísť :-)  Po skvelej večeri nasledoval večerný program - filmové predstavenie. Prvý deň bol skvelý - neodradilo nás ani upršané počasie... 

Robíme animácie...

http://spoluziaci12.blogspot.sk/2016/10/mlady-filmovy-tvorca.html

V rámci súťaže Mladý filmový tvorca sme vytvorili toto animované dielko nazvané Bezpečnosť na cestách. Vďaka tejto výzve sme sa naučili robiť animácie a nahrávať zvuk.


4.A - Bezpečnosť na cestách from Ivana Čepová on Vimeo.

pondelok 24. októbra 2016

Jesenná tvorivá dielňa

Jeseň je čarovná, lístie žltne a opadá, farieb je plná záhrada, jeseň je čarovná....
Jeseň má plno krás, vtáci voľne si lietajú, ľuďom na Zemi spievajú, jeseň je čarovná...
Vyjdi aj ty von, zabudni na denný zhon, jesene zvoní zvon...
Zastav sa a snívaj, city nezakrývaj, dívaj sa a dívaj von....

V tento jesenný čas  sa aj deti z klubu vybrali von, nazbierali si, čo im príroda ponúkla a pustili sa to jesenného tvorenia.  A pani  JESEŇ sa nestačila čudovať...... Fantázia a šikovné ruky detí dotvorili čaro jesene naozaj dokonale. Posúďte sami......