štvrtok 31. augusta 2017

Logické sústredenie Sninské rybníky - programLogické sústredenie, ktoré bude realizované na Sninských rybníkoch, je určené žiakom z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Organizátormi sústredenia sú mesto Humenné a Základná škola Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Naše logické sústredenie, na ktoré vás pozývame, budeme realizovať po prvýkrát. Inšpirovali sme sa logickým sústredením IQáčik, ktorého zakladateľom je pán učiteľ Mgr. Luboš Lukáč a ktoré je realizované vďaka podpore celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Termín: 7.9. – 9. 9. 2017
Program:

07.09. :
14,30 - zraz v Humennom parkovisko pri Leny (malá železničná stanica). Ubytovanie na Sninských rybníkoch, občerstvenie.
17,00 - návšteva Astronomického observatória na Kolonickom sedle, http://www.astrokolonica.sk/
Prehliadka observatória s odborným výkladom
19,00 – večera
19,30 – večerný program – kvíz v Kahoot, diskotéka

08. 09.:
08,00 – raňajky
09,00 – výstup na Sninský Kameň, počas túry zbieranie fotografického materiálu), obedový balíček.
          – popoludní fotografická súťaž „Najfoto Zemplína“, „Selfie zo Zemplína“ (vytvorenie albumu fotografií na online nástenke Padlet). Vyhodnotenie súťaže.
17,00 – večera
19,00 – večerný program – filmové predstavenie

09.09.:
08,00 – raňajky
09,00 – programovanie s robotom Ozobotom BIT (minirobotom - skvelou didaktickou  
             pomôckou, ktorá predstavuje zábavnú cestu k programovaniu a robotike).
             Zábavné dopoludnie s QR kódmi, „Zašifrované úlohy.“  
 Riešenie úloh rozvíjajúcich logické, matematické, priestorové a verbálne myslenie.
             Vyhodnotenie sústredenia, odovzdanie diplomov a cien.
12,00 – odchod do Humenného.
Poplatok: 40 eur/dieťa (stačí uhradiť pri príchode na sústredenie).
               Poplatok zabezpečuje stravu, ubytovanie, dopravu, ceny. Pedagogický dozor zdarma na 10 detí.
               V prípade záujmu kontaktujte organizátorov do 05. 09. 2017 tu: nadanihumenne@gmail.com 

                                      Mgr. Ivana Čepová, PaedDr. Ingrid Závodská, Mgr. Miroslav Postihač