Zahrajme sa na vedcov

Fyzikálne pokusy, ktoré pre nás pripravili realizátori sústredenia IQáčik   

 

Na sústredení IQáčik (sústredenie pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov) sme mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých pokusov. Pásmo experimentov zameraných na fyzikálne deje okolo nás pod názvom „Kúzelná fyzika“ začalo pútavými informáciami. Účastníci IQáčika sa zábavnou formou oboznámili s fyzikálnymi zákonitosťami dejov a predmetov. Tie sú každodennou rutinou sveta okolo nás, no podrobným vysvetlením sa deti dozvedeli, prečo je to v skutočnosti tak. Meranie času pomocou vody, vplyv gravitácie i vzdorovanie vody gravitácii. Pútavými boli i informácie o prvej fontáne na svete, pokus s tornádom vo fľaši a ukážka pôsobenia magnetov. Mladých vedcov zasa potešilo vznášadlo, magnetický vláčik, magnetická levitácia a siločiary magnetického poľa. Dôkaz o vodivosti ľudského tela pomohol pochopiť varovanie „dospelákov“ pred približovaním sa k vysokému napätiu, no malých „estétov“ napriek tomu potešil pohľad na, samozrejme bezpečnú, plazmovú guľu. Bonusom akcie bola aj možnosť vyskúšať si fyzikálne pokusy samostatne....
Viac nájdene na stránke Nadané dieťa  http://www.nadanedieta.sk/logicke-sustredenie-iqa-ik.html


Tu nájdete fotogragfický materiál z Kúzelnej fyziky:

Made with Padlet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára