utorok 27. júna 2017

Logické sústredenie Sninské rybníkyLogické sústredenie Sninské rybníky

Logické sústredenie, ktoré bude realizované na Sninských rybníkoch, je určené žiakom z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Organizátormi sústredenia sú mesto Humenné a Základná škola Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Naše logické sústredenie, na ktoré vás pozývame, budeme realizovať po prvýkrát. Inšpirovali sme sa logickým sústredením IQáčik, ktorého zakladateľom je pán učiteľ Mgr. Luboš Lukáč a ktoré je realizované vďaka podpore celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. 

Termín: 7.9. – 9. 9. 2017

Program:
1. deň : Zraz v Humennom o 16,00 (miesto bude upresnené).
             Návšteva Astronomického observatória na Kolonickom sedle
 Večerný program - kvíz v Kahoot, diskotéka
2. deň : Výstup na Sninský Kameň ( prípadne Morské oko, Zemplínske Hámre - bude     
             upresnené)
             Popoludní orientačná hra - Nájdi poklad Zemplína ( šifry, tajničky, poznávanie rastlín,   
             ekohry...)
             Večerný program - dokumentárny film o prírode ( náš región)
3. deň:  Programovanie s robotom Ozobotom BIT (minirobotom - skvelou didaktickou   
             pomôckou, ktorá predstavuje zábavnú cestu k programovaniu a robotike).
             Zábavné dopoludnie s QR kódmi a programovaním v Scratch.
             Vyhodnotenie sústredenia, odovzdanie diplomov a cien.
Poplatok: 40 eur/dieťa
               (Zabezpečíme stravu, ubytovanie, dopravu, ceny).
               V prípade záujmu kontaktujte organizátorov tu: nadanihumenne@gmail.com                Mgr. Ivana Čepová, PaedDr. Ingrid Závodská, Mgr. Miroslav Postihačštvrtok 15. júna 2017

Práce štvrtákov - predmet obohatenie

V predmete obohatenie si štvrtáci počas školského roka obohacovali a rozširovali učivo, ktoré sa týkalo témy Kontinenty.
Učili sa o jednotlivých kontinentoch, svetadieloch, regiónoch... V závere školského roka si pripravili prezentácie z témy, ktorá ich zaujala. Svoje práce prezentovali na poslednej vyučovacej hodine tohto predmetu. Žiaci si pri príprave prezentácií vytvorili aj kvízy týkajúce sa ich témy, na stránke Kahoot. Vedomosti spolužiakov tak preverili prostredníctvom tabletov okamžite.

Padlet:  https://padlet.com/icepova/vj1jsqxtj064

Made with Padlet