streda 3. októbra 2018

Súťaž Najfoto Vinné - Sústredenie malých programátorov, Zemplínska Šírava

Vyhodnotenie fotografickej súťaže - hl. porotca Ľuboš Lukáč  (ďakujeme :-))

1. miesto: Alex Uhrin, fotografia Breh
2. miesto: Ján Rusinko, fotografia Odraz v jazere
3. miesto: Ľubomír Mihaľkanin, fotografia Pohľad z hradu
 
Vytvořeno pomocí služby Padlet

Sústredenie našich žiakov na Zemplínskej Šírave – 3. deň

Tretí deň sústredenia sme vkladali prezentácie a fotografie 3D modelov svetových stavieb na online nástenku Padlet, na programe bolo aj programovanie - Kodu, micro:bit, elektronické stavebnice - Robotist, Lego Boost. Nasledovalo vyhodnotenie aktivít sústredenia, fotografickú súťaž vyhodnotil pán Ľuboš Lukáč. Každý žiak bol odmenený a získal aj certifikát za absolvovanie sústredenia.
Po vyhodnotení sme si ešte prezreli pieskové sochy na Zemplínskej Šírave.

Ešte raz chceme poďakovať všetkým zainteresovaným: p. učiteľke Mgr. Ivane Čepovej, Mgr. Jane Lukáčovej, Mgr. Ing. Dáši Luksajovej, PaedDr. Ingrid Závodskej, ale aj hosťom PaedDr. Kataríne Hvizdovej a Mgr. Ľubošovi Lukáčovi, zúčastneným žiakom, ktorí počas troch dní perfektne plnili všetky úlohy a aktivity. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sústredenie finančne podporili: Mesto Humenné, Rodičovské združenie pri ZŠ Dargovských hrdinov19 v Humennom a rodičia zúčastnených žiakov.


Viac fotografií tu:

http://zshu.sk/index.php/o-skole/triedy-pre-nadanych-ziakov/item/1027-sustredenie-nasich-ziakov-na-zemplinskej-sirave-3-den

Sústredenie našich žiakov na Zemplínskej Šírave – 2. deň

Počas tohto dňa pracovali žiaci rozdelení do skupín na konštruovaní a programovaní robotických stavebníc LEGO Boost a Robotist Sensor Car, ďalší pracovali na aktivite „Cesta po štátoch Európskej únie“ (rozdelenie detí do tímov, pridelenie jednotlivých štátov EÚ tímom, oboznamovanie sa s históriou, kultúrou, zaujímavosťami, geografiou jednotlivých štátov EÚ prostredníctvom vyhľadávania informácií z encyklopédií, tvorba priestorových modelov zaujímavých stavieb, artefaktov typických pre daný štát.
Nasledovala aktivita „Ozobot spoznáva štáty Európskej únie“. Žiaci, ktorí nepoznali prácu s minirobotom Ozobot sa dozvedeli, akým spôsobom ho môžu programovať – na papieri, na tablete a v počítači. Následne dokresľovali trasy s ozokódmi (pokynmi) pre svojho minirobota.
Na záver žiaci prezentovali jednotlivých modely zaujímavých stavieb štátov EÚ a nahrávali
video z prezentácií jednotlivých skupín. Popoludní čakal žiakov zaslúžený relax v bazéne :-)


Viac fotografií tu:

http://zshu.sk/index.php/o-skole/triedy-pre-nadanych-ziakov/item/1026-sustredenie-nasich-ziakov-na-zemplinskej-sirave-2-den

Sústredenie našich žiakov na Zemplínskej Šírave – 1. deň

V dňoch od 19. – 21. 9.2018 naši žiaci z 2. – 5. ročníka z tried so všeobecným intelektovým nadaním absolvovali „Sústredenie malých programátorov“. Vďaka skvelej spolupráce všetkých zainteresovaných dopadlo všetko na jednotku.
Zásluha za vydarené podujatie patrí hlavne  p. učiteľke Mgr. Ivane Čepovej, Mgr. Jane Lukáčovej, Mgr. Ing. Dáši Luksajovej, PaedDr. Ingrid Závodskej, ale aj hosťom PaedDr. Kataríne Hvizdovej a Mgr. Ľubošovi Lukáčovi. Poďakovanie patrí aj zúčastneným žiakom, ktorí počas troch dní perfektne plnili všetky úlohy a aktivity.

Sústredenie sa uskutočnilo v rekreačnom stredisku Zemplínska Šírava- Kamenec. Organizátorom sústredenia bola Základná škola Dargovských hrdinov v Humennom v rámci projektu Klubu nadaných detí v Humennom, ktorý vedú Mgr. Ivana Čepová a PaedDr. Ingrid Závodská. Zúčastnilo sa ho 48 žiakov z Humenného a zo Svidníka. Z našej školy to bolo 41 žiakov. Program sústredenia bol zameraný na rozvoj intelektového nadania detí prostredníctvom realizácie rôznych vzdelávacích aktivít, kódovania, ale i na rekreačno – turistické aktivity.

Počas prvého dňa sme navštívili Vinianske jazero a  Viniansky hrad. Na tomto gotickom hrade, ktorý pochádza z 13. storočia, sme sa stretli s rôznymi remeslami, zaujali nás členovia občianskeho združenia Zemplínsko-užská hradná cesta, ktorý tu pracujú na obnove hradu – v dobových kostýmoch. Pri archeologickom prieskume hradu objavili aj vstupnú bránu z 13. storočia. Ešte počas cesty z Humenného sme vyhlásili fotosúťaž o „Najfoto Vinného“. Žiaci sa počas vychádzky snažili fotoaparátom zachytiť čo najkrajšie miesta.
Po návšteve hradu sme sa ubytovali a popoludní nás čakalo zaujímavé predstavenie Chemická a fyzikálna show. Boli sme svedkami skvelých pokusov, predstavenie prebiehalo interaktívnou formou a okrem efektných pokusov sa žiaci naučili ako vyrobiť vedecké hračky aj v domácom prostredí.
Po predstavení nás čakala tvorba kvízov na tému Viniansky hrad na stránke Kahoot, pridávanie fotografií z Vinného na online nástenku Padlet, vychádzka v okolí hotela a filmové predstavenie.


Viac fotografií tu:

http://zshu.sk/index.php/o-skole/triedy-pre-nadanych-ziakov/item/1025-sustredenie-nasich-ziakov-na-zemplinskej-sirave-1-den

streda 19. septembra 2018

Naj.....foto Vinné

Najfoto Vinné 

Fotografická súťaž - tu vkladajte maximálne 3 fotografie s názvom fotografie, menom, priezviskom a triedou. Fotografiu pridáte kliknutím na znamienko +

Made with Padlet

nedeľa 16. septembra 2018

Sústredenie malých programátorov


V dňoch od 19.  – 21. 9.2018  sa uskutoční „Sústredenie malých programátorov“  v rekreačnom stredisku Zemplínska Šírava- Kamenec, určené žiakom 2. – 5. ročníka so všeobecným intelektovým nadaním. Organizátorom sústredenia je Základná škola Dargovských hrdinov v Humennom v rámci projektu Klubu nadaných detí v Humennom. Zúčastní sa ho 50 žiakov z Humenného a zo Svidníka.

Program sústredenia je zameraný na rozvoj intelektového a špecifického nadania detí prostredníctvom realizácie rôznych vzdelávacích aktivít, programovania, ale i rekreačno – turistických aktivít.

Aktivity počas sústredenia :
-      -    turistická vychádzka na Vinianske jazero a Viniansky hrad
-       -   Chemická a fyzikálna show
-       -   minilogická olympiáda
-       -  „Cesta po štátoch Európskej únie“ - programovanie minirobotov „ Ozobotov“,   kódovanie, tvorba  priestorových modelov
-       -   konštruovanie  a kódovanie robotických stavebníc LEGO Boost, aktivity s Blue Bot  
 a minipočítačom micro:bit 
-    - pieskové sochy Zemplínska Šírava
-           fotografická súťaž, online kvízy.... + plávanie  :-)
 
pondelok 9. apríla 2018

ETwinningový projekt žiakov 1.A triedy - Ozoboti vyprávějí

Žiaci 1. A triedy realizujú v tomto školskom roku dva eTwinningové projekty.  Jedným z nich je projekt Ozoboti vyprávějí, na ktorom pracujú so žiakmi z Českej republiky.
Žiaci z partnerských škôl spoznávajú základy práce s minirobotom Ozobot Bit, oboznamujú sa s ozokódmi a učia sa ako kódovať na hodinách. Zatiaľ sa naučili kódovať pomocou fixiek a papiera.  Hneď na začiatku sa partnerské školy predstavili, nasledovala súťaž „Logo projektu“, spojená s hlasovaním. Učitelia partnerských škôl vytvorili pracovné listy s pomenovaním kódov v anglickom, slovenskom a českom jazyku  „Poznáš ozokódy?“ Vo februári prvákov potešili listy od kamarátov z ČR (Deň Off-Line).V súčasnosti žiaci tvoria spoločne rôzne príbehy s postavami, prostredím a zápletkou, pričom vytvárajú jednoduché príbehové mapy. Príbehy si navzájom prezentujú. Žiaci sa oboznamujú s kódovaním, základnými pojmami algoritmov, rozvíjajú kreativitu a predstavivosť, schopnosti počítačového myslenia a digitálnu gramotnosť.