Potrápme si hlavičku


Od začiatku školského roka sme si v našom klube pomaly pripravovali pracovné listy, ktoré môžeme ponúknuť kamarátom v iných školách. Pripravujeme ďalšie...

Deti z Humenného


IQ hlavička - 1. kolo


Minulý týždeň deti v Klube nadaných detí riešili rôzne zaujímavé úlohy, ktoré pripravili vedúce KND.
S úlohami sa statočne "popasovali" a niektorí z nich boli odmenení cenami.
 Poď sa zaHRAť s nami

Každý z vás sa určite rád hrá. Tak sa zaHRAjte s nami...

https://padlet.com/spoluziakova/vat13r84zhok

Made with Padlet

 1. školský šachový turnaj

V utorok, 25. 10. sa v našej škole uskutočnilo 1. kolo školského šachového turnaja. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj my, členovia Klubu nadaných detí.
Súťaž prebiehala pod dohľadom rozhodcov: pani učiteľky Ivany Čepovej a pani učiteľky Jany Lukáčovej. Turnaj pozorným očkom sledoval aj hlavný rozhodca - pán riaditeľ Miroslav Postihač.

O tom, že šach patrí medzi naše obľúbené hry svedčia aj úspechy z rôznych okresných súťaží, o ktorých sme informovali aj na stránke našej školy.

V tomto turnaji máme viac víťazov v jednotlivých kategóriách:

Dievčatá: 1. miesto Ema Švigárová, 4.A trieda
                 2. miesto Hana Krišková, 4.A trieda
                 3. miesto Hana Hurayová, 4.A trieda

Chlapci: 1. miesto Leonard Simon, 5.A trieda
               2. miesto Tobiáš Babjarčík, 4.A trieda
               3. miesto Igor Chomča, 3.A trieda

Priebeh jednotlivých kôl si môžete pozrieť tu:  http://chess-results.com/tnr244906.aspx?lan=1&art=1&wi=821
 


 Práce štvrtákov - predmet obohatenie

V predmete obohatenie si štvrtáci počas školského roka obohacovali a rozširovali učivo, ktoré sa týkalo témy Kontinenty.
Učili sa o jednotlivých kontinentoch, svetadieloch, regiónoch... V závere školského roka si pripravili prezentácie z témy, ktorá ich zaujala. Svoje práce prezentovali na poslednej vyučovacej hodine tohto predmetu. Žiaci si pri príprave prezentácií vytvorili aj kvízy týkajúce sa ich témy, na stránke Kahoot. Vedomosti spolužiakov tak preverili prostredníctvom tabletov okamžite.

Padlet:  https://padlet.com/icepova/vj1jsqxtj064

Made with Padlet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára